Untitled Document
         
 

   
      สาร GABA ในข้าวกล้องเสริมสุขภาพ เกิดขึ้นจากกระบวนการงอก ของข้าว โดยนำข้าวกล้องมาแช่น้ำจนข้าวงอกเป็นตุ่มราก เพื่อเพิ่ม ปริมาณสาร GABA ซึ่งเมื่อน้ำแทรกเข้าไปในเมล็ดข้าว เอนไซม์ภายใน เมล็ดจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในเมล็ด สารอาหารใน เมล็ดจะถูกย่อยสลาย เกิดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง และน้ำตาลรีดิวซ์ โปรตีนภายในเมล็ดก็จะถูกย่อยให้เป็นกรดอะมิโน และ เปปไทด์ รวมทั้งยังพบการสะสมสารเคมีสำคัญต่างๆ เช่น แกมมาออริซานอล โทโคฟีรอล โทโคไตรอีนอล และโดยเฉพาะ “สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด” หรือที่รู้จักกันว่า "สารกาบา"

      สารกาบาเป็นกรดอะมิโนอิสระและเป็นสารสื่อประสาทในสมองและไขสันหลังในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้มีการศึกษาประโยชน์ของสารกาบาต่อสุขภาพในทศวรรษที่ผ่านมาและมีหลักฐานที่กล่าวถึงคุณประโยชน์ของสารกาบาโดยมาจากนักวิจัยหลายๆท่าน ดังนี้

1. ผลต่อการลดความดันโลหิตสูง

      Inoue et al., (2003) รายงานผลการทดลอง โดยการใช้นมเปรี้ยวที่มีส่วนผสมของกาบากับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในระดับกลางและพบว่า ความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 2- 4 สัปดาห์ และยังคงลดต่อเนื่องนานถึง 12 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการรับประทานนมดังกล่าวเข้าไป โดยพบว่าค่าความดันโลหิตที่ลดลงไป จะมีค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตในช่วงหัวใจบีบตัว (systolic BP) ประมาณ 17.4?4.3 มิลลิเมตรปรอท และมีค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตในช่วงหัวใจคลายตัว (diastolic BP)ประมาณ 7.2? 5.7 มิลลิเมตรปรอท

2. ยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง

      Ortega (2003) รายงานว่า สารกาบา (GABA) สามารถยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ซึ่งสารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประโยชน์ทางเภสัชวิทยาในการพัฒนาสารที่มีผลต่อการชะลอหรือยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งประเภทต่างๆรุกรานไปที่อวัยวะต่างๆได้หรือเติบโตได้

3. ผลต่อการรักษาผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง

      Oh and Oh (2003) พบว่า กาบาในปริมาณสูงมาก มีบทบาทเป็นสารโภชนาบำบัดรักษาและป้องกันโรคต่างๆที่เกียวเนื่องกับโรคพิษสุราเรื้อรังได้

24. ผลต่อการเรียนรู้และความจำ

      Mamiya และคณะ (2006) พบว่าข้าวกล้องงอก สามารถป้องกันสมองถูกทำลาย เนื่องจากสารอไมลอยด์เบต้าเปปไทด์ (amyloid Beta peptide) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

5. ผลต่อการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด

      Hsu (2007) พบว่า สารกาบามีส่วนช่วยต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

6. ผลต่อการลดโรคเครียด โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล

      Shale และคณะ(1997) รายงานว่า สาร GABA , กรดอะมิโน glutamine และกรดอะมิโน glycine จัดเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทประเภท สารยับยั้ง (inhibitor) ทางสื่อประสาทในสมอง โดยจะช่วยลดการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และความรู้สึก เช่น การลดความเครียด ความกังวล ความเศร้าต่างๆได้

      โดยสรุปจากการทดลองต่างๆ ของนักวิจัย แสดงให้เห็นแล้วว่า สารกาบามีส่วนช่วยต่อการรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้าวกล้องงอกมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ

การบริโภคข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก Nutra GABA Rice

ปริมาณในการบริโภค วันละอย่างน้อย 200 กรัม นานติดต่อกัน 8 สัปดาห์ วิธีการหุง ข้าวสวย : ข้าว 1 ต่อน้ำ 1.7 ส่วน ข้าวต้ม : ข้าว 1 ต่อน้ำ 9 ส่วน

เหตุผลในการบริโภคข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก Nutra GABA Rice

      - เป็นข้าวเสริมสุขภาพที่มีสารกาบามากกว่าข้าวปกติ 10-15 เท่า
      - มีรสชาติหอม นุ่ม หวาน กว่าข้าวปกติ
      - ได้รับการตรวจสอบปริมาณสาร GABA จากสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
      - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนวัตกรรม อันดับ1 ประจำปี 2550 จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเกียรติคุณข้าวไทย ผู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากข้าว ประจำปี 2552 จากนิตยสารข้าวไทย
Untitled Document
 
 
บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบล บางกะดี อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000

ติดต่อฝ่ายขาย คุณพิพัฒน์ อัมพรแสงทอง
Tel:090 9764089,088 3998458
email : info@innofoodthai.com,nanoshop@msn.com
 
เกี่ยวกับข้าวมาบุญครอง
ข่าวสารและกิจกรรม
โปรโมชั่น
แคตาล็อกสินค้า
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อเรา
 
 
เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือ
บ.พีอาร์จี พืชผล จำกัด
ข้าวมาบุญครอง
บริษัท สีมาแพค จำกัด
 
เกี่ยวกับเว็บไซต์
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
วิธีการซื้อ
แผนผังเว็บไซต์
    Copyright 2012 by Innofood (Thailand) Company Limited. All Rights Reserved.